Националният Фокусен център (Focal Point) в областта на наркотиците и наркоманиите е създаден с решение на Националния съвет по наркотичните вещества и със заповед на Министъра на здравеопазването, в изпълнение на Националната стратегия за борба срещу наркотиците 2003 - 2008 г.

НФЦ е базиран в Националния център по наркомании и е официален партньор на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) от страна на Република България, както и участник в Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX).

2017-12-15 NEWS - БРОЙ 2

От печат излезе новият брой на изданието на Национален фокусен център за наркотици и наркомании NEWS.

2017-12-08 ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2017 Г.

На 8 декември 2017 г. беше приет новия Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите.

2017-10-27 ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ ОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ С НАРКОТИЦИТЕ

EMCDDA публикува своето първо Европейско ръководство относно ответните действия, насочени към проблемите с наркотиците

2017-09-29 ПЪРВО ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА EMCDDA


2017-09-20 ПОКАНА

Презентация на Директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании г-н Алексис Гусдийл

2017-06-30 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СМЪРТНИ СЛУЧАИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ

Във връзка с публикации в медиите

2017-06-12 XI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ

На 07-09 юни 2017 г. във Велико Търново се проведе XI Национална конференция по превенция.

2017-06-07 ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА НАРКОТИЦИТЕ 2017 Г.: ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЯ

На 06 юни 2017 г. в Брюксел, Белгия, беше представен актуалния европейски доклад за наркотиците.

2017-03-23 ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ В НФЦ

Национален фокусен център за наркотици и наркомании търси да назначи експерт на постоянен трудов договор.

2016-09-28 ГОДИШНА ЕКСПЕРТНА СРЕЩА ПО ИНДИКАТОР PDU (2016)

На 20-21 септември в Лисабон се проведе Годишна експертна среща по индикатор PDU (2016)

2016-09-27 ГОДИШНА ЕКСПЕРТНА СРЕЩА ПО ИНДИКАТОР GPS (2016)

На 19-20 септември в Лисабон се проведе Годишна експертна среща по индикатор GPS (2016)

2016-09-26 НОВИ ДАННИ ПО ПРОЕКТ ESPAD

Актуални данни за употребата на цигари, алкохол и наркотици сред ученици, родени през 1999 г. в 35 европейски страни.

2016-07-01 ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТТА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Дискусионен форум по случай 26 юни

2016-06-28 ПЪРВИ ДОКЛАД ЗА ЗДРАВНИТЕ ОТГОВОРИ НА НОВИТЕ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

EMCDDA публикува анализ на здравните отговори на новите психоактивни вещества

2016-06-15 ГОДИШНА ЕКСПЕРТНА СРЕЩА ПО ИНДИКАТОР TDI (2016)

На 08-09 юни в Лисабон се проведе Годишна експертна среща по индикатора TDI (2016)
ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ В НФЦ

Обявена е процедура за избор на експерт на трудов договор в Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания и информация. За повече подробности виж в секция НОВИНИ.

О Б Я В И

ВАЖНО!

Екипът на НФЦ се опитва да Ви информира за актуални български и чуждестранни публикации и тематични издания в областта на употребата и трафика на незаконни психоактивни вещества. Бихме искали да Ви запознаем с новата ни инициатива: Сега заинтересованите институции и лица могат да се запознаят с наличните издания и да направят ЗАЯВКА за тези от тях, които отговарят на техния интерес. Офертата е валидна до изчерпване на наличните публикации.

---------------------

НФЦ се обръща към всички експерти и институции, разполагащи с ценна и актуална статистическа информация и/или данни от проучвания по проблеми свързани с наркотиците да се свържат с екипа ни.

КАРТА В ПОМОЩ НА ТЪРСЕЩИТЕ ЛЕЧЕНИЕ

Търсещите лечение във връзка с употребата на наркотици в могат да ползват новата Карта на възможностите за лечение в България. Тя е част от дейността на НФЦ по развитие на индикатора "Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици" в сътрудничество с Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) и при изработването й е използвана информация от предишния Интернет каталог на лечението, както и такава, събирана в рамките на провежданото от НЦН проучване на търсенето и предлагането на лечение в България.


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.