Националният Фокусен център (Focal Point) в областта на наркотиците и наркоманиите е създаден с решение на Националния съвет по наркотичните вещества и със заповед на Министъра на здравеопазването, в изпълнение на Националната стратегия за борба срещу наркотиците 2003 - 2008 г.

НФЦ е базиран в Национален център по обществено здраве и анализи и е официален партньор на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) от страна на Република България, както и участник в Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX).

2020-09-22 ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА НАРКОТИЦИТЕ 2020 Г.

На 22 септември 2020 г. онлайн беше представен актуалния европейски доклад за наркотиците.

2020-07-31 NEWS - БРОЙ 5

Актуална информация за новите психоактивни вещества в България и на световно ниво.

2020-06-29 СВЕТОВЕН ДОКЛАД ЗА НАРКОТИЦИТЕ 2020 Г.

Докладът разглежда влиянието на пандемията от COVID-19 върху световния пазар на наркотици.

2020-06-26 ПО-ДОБРИ ЗНАНИЯ ЗА ПО-ДОБРИ ГРИЖИ

Мото на Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици (26 юни).

2020-06-03 ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА COVID-19 ВЪРХУ ПАЗАРИТЕ НА НАРКОТИЦИ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Съвместна публикация на EMCDDA и Европол.

2020-06-01 РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА КАНАБИСА ЗА ЗАБАВЛЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2020 Г. В НОВА ЗЕЛАНДИЯ


2020-05-08 ЕВРОПЕЙСКИЯТ ДОКЛАД ЗА НАРКОТИЦИТЕ 2020 ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ПРЕЗ ЕСЕНТА

Тогава се очаква да бъде готов и доклада за България.

2020-04-15 МИНИ-ЕВРОПЕЙСКО ПРОУЧВАНЕ НА НАРКОТИЦИТЕ: COVID-19

В него могат да участват употребяващи наркотици на възраст 18 или повече години.

2020-04-03 АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА EMCDDA ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ COVID-19

Насочена към употребяващите наркотици и професионалистите, които се грижат за тях.

2020-02-17 СПЕШНИ СЛУЧАИ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ, РЕГИСТРИРАНИ ОТ БОЛНИЦИ В ЕВРОПА

Публикация на EMCDDA на база на информация от Eвропейската мрежа за спешни случаи във връзка с употреба на наркотици (Euro-DEN Plus).

2020-01-10 ПРОУЧВАНИЯ НА УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРЕЗ 2019 Г.

Актуални данни за употребата на наркотици сред учениците и лишените от свобода.

2019-11-26 ДОКЛАД ЗА ПАЗАРИТЕ НА НАРКОТИЦИ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 2019 Г.

В нов доклад се подчертава широкообхватното въздействие на пазарите на наркотични вещества в ЕС върху здравето и сигурността.

2019-11-20 ОБУЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИ ОТ ПИЦ ЗА РАБОТА СЪС СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

На 19 ноември 2019 г. се проведе първо практическо обучение на експерти от ПИЦ за работа със статистически данни.

2019-10-31 СРЕЩА НА ДИРЕКТОРА НА НЦОЗА И РЪКОВОДИТЕЛЯ НА REITOX (EMCDDA)

На 31 октомври 2019 г. се проведе първа официална среща на доц. д-р Христо Хинков и Гонсало Фелгейраш.

2019-10-21 СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Национален фокусен център за наркотици и наркомании вече е част от Национален център по обществено здраве и анализи.
ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ В НФЦ

Обявена е процедура за избор на експерт на трудов договор в Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания и информация. За повече подробности виж в секция НОВИНИ.

О Б Я В И

ВАЖНО!

Екипът на НФЦ се опитва да Ви информира за актуални български и чуждестранни публикации и тематични издания в областта на употребата и трафика на незаконни психоактивни вещества. Бихме искали да Ви запознаем с новата ни инициатива: Сега заинтересованите институции и лица могат да се запознаят с наличните издания и да направят ЗАЯВКА за тези от тях, които отговарят на техния интерес. Офертата е валидна до изчерпване на наличните публикации.

---------------------

НФЦ се обръща към всички експерти и институции, разполагащи с ценна и актуална статистическа информация и/или данни от проучвания по проблеми свързани с наркотиците да се свържат с екипа ни.

КАРТА В ПОМОЩ НА ТЪРСЕЩИТЕ ЛЕЧЕНИЕ

Търсещите лечение във връзка с употребата на наркотици в могат да ползват новата Карта на възможностите за лечение в България. Тя е част от дейността на НФЦ по развитие на индикатора "Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици" в сътрудничество с Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) и при изработването й е използвана информация от предишния Интернет каталог на лечението, както и такава, събирана в рамките на провежданото от НЦН проучване на търсенето и предлагането на лечение в България.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.