Националният Фокусен център (Focal Point) в областта на наркотиците и наркоманиите е създаден с решение на Националния съвет по наркотичните вещества и със заповед на Министъра на здравеопазването, в изпълнение на Националната стратегия за борба срещу наркотиците 2003 - 2008 г.

НФЦ е базиран в Национален център по обществено здраве и анализи и е официален партньор на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) от страна на Република България, както и участник в Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX).

2019-11-26 ДОКЛАД ЗА ПАЗАРИТЕ НА НАРКОТИЦИ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 2019 Г.

В нов доклад се подчертава широкообхватното въздействие на пазарите на наркотични вещества в ЕС върху здравето и сигурността.

2019-11-20 ОБУЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИ ОТ ПИЦ ЗА РАБОТА СЪС СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

На 19 ноември 2019 г. се проведе първо практическо обучение на експерти от ПИЦ за работа със статистически данни.

2019-10-31 СРЕЩА НА ДИРЕКТОРА НА НЦОЗА И РЪКОВОДИТЕЛЯ НА REITOX (EMCDDA)

На 31 октомври 2019 г. се проведе първа официална среща на доц. д-р Христо Хинков и Гонсало Фелгейраш.

2019-10-21 СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Национален фокусен център за наркотици и наркомании вече е част от Национален център по обществено здраве и анализи.

2019-06-28 СВЕТОВЕН ДОКЛАД ЗА НАРКОТИЦИТЕ 2019 Г.

Новият световен доклад за наркотиците на UNODC с подобрени изследователски методики при събирането на данни.

2019-06-27 ИНИЦИАТИВАТА "ИЗКУСТВОТО КАТО АЛТЕРНАТИВА" С ГОЛЯМ КОНЦЕРТ И РАБОТИЛНИЦА


2019-06-26 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗЛОУПОТРЕБАТА С НАРКОТИЦИ И НАРКОТРАФИКА

Тази година темата на UNODC е "Здраве за правосъдието. Правосъдие за здравето".

2019-06-25 „РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР НА КАНАБИС“

Поредна публикация на EMCDDA от поредицата материали за сложните въпроси в областта на политиката за канабиса.

2019-06-06 ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА НАРКОТИЦИТЕ 2019 Г.: ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЯ

На 06 юни 2019 г. в Брюксел беше представен актуалния европейски доклад за наркотиците.

2019-05-23 ЕВРОПЕЙСКА КАРТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ДРУГИ УСЛУГИ

REITOX създаде Европейска карта за лечение и други грижи, насочени към употребяващи наркотици.

2019-05-10 ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ГДНП И НФЦ


2019-04-16 NEWS - БРОЙ 4

Нов брой на изданието на Национален фокусен център за наркотици и наркомании NEWS.

2019-04-12 МЛАДИ ХОРА ИЗБРАХА "ИЗКУСТВОТО КАТО АЛТЕРНАТИВА"

Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София подкрепя младите хора в техните творчески търсения.

2019-04-05 100 ГОДИНИ КАТЕДРА ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ - СОФИЯ


2019-03-29 ГОДИШЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 2018 Г. НА НАЦИОНАЛЕН ФОКУСЕН ЦЕНТЪР ЗА НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИ

Всички основни данни относно проблема с наркотиците и наркоманиите в България на едно място.
ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ В НФЦ

Обявена е процедура за избор на експерт на трудов договор в Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания и информация. За повече подробности виж в секция НОВИНИ.

О Б Я В И

ВАЖНО!

Екипът на НФЦ се опитва да Ви информира за актуални български и чуждестранни публикации и тематични издания в областта на употребата и трафика на незаконни психоактивни вещества. Бихме искали да Ви запознаем с новата ни инициатива: Сега заинтересованите институции и лица могат да се запознаят с наличните издания и да направят ЗАЯВКА за тези от тях, които отговарят на техния интерес. Офертата е валидна до изчерпване на наличните публикации.

---------------------

НФЦ се обръща към всички експерти и институции, разполагащи с ценна и актуална статистическа информация и/или данни от проучвания по проблеми свързани с наркотиците да се свържат с екипа ни.

КАРТА В ПОМОЩ НА ТЪРСЕЩИТЕ ЛЕЧЕНИЕ

Търсещите лечение във връзка с употребата на наркотици в могат да ползват новата Карта на възможностите за лечение в България. Тя е част от дейността на НФЦ по развитие на индикатора "Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици" в сътрудничество с Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) и при изработването й е използвана информация от предишния Интернет каталог на лечението, както и такава, събирана в рамките на провежданото от НЦН проучване на търсенето и предлагането на лечение в България.


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.