Националният Фокусен център (Focal Point) в областта на наркотиците и наркоманиите е създаден с решение на Националния съвет по наркотичните вещества и със заповед на Министъра на здравеопазването, в изпълнение на Националната стратегия за борба срещу наркотиците 2003 - 2008 г.

НФЦ е базиран в Националния център по наркомании и е официален партньор на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) от страна на Република България, както и участник в Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX).

2018-11-28 СЕМИНАР НА ТЕМА „НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: ДЕФИНИЦИИ, СИТУАЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ“

В периода 26-27 ноември 2018 г. в София се проведе семинар, насочен към отговорите на проблема с новите наркотични вещества.

2018-11-21 NEWS - БРОЙ 3

Нов брой на изданието на Национален фокусен център за наркотици и наркомании NEWS

2018-11-16 НОВА ПУБЛИКАЦИЯ НА EMCDDA: „КАПТАГОН: РАЗБИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ ПАЗАР НА НЕЗАКОННИ НАРКОТИЦИ”


2018-11-12 ХІІ-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА УПОТРЕБАТА И ЗЛОУПОТРЕБАТА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА


2018-11-09 СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПУБЛИКАЦИИТЕ В МЕДИИТЕ ЗА “НОВА ДРОГА“


2018-10-09 ОЦЕНКА НА РИСКА НА 2 НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА


2018-10-05 15-ТИ РОЖДЕН ДЕН НА „СОЛИДАРНОСТ“ И 10-ТИ РОЖДЕН ДЕН НА НАЦИОНАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА ЛИНИЯ ЗА НАРКОТИЦИТЕ, АЛКОХОЛА И ХАЗАРТА


2018-08-03 ОЦЕНКА НА РИСКА НА 5 НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

EMCDDA публикува оценки на риска на 2 синтетични канабиноида и 3 производни на фентанила вещества

2018-08-01 АКТУАЛНА ПУБЛИКАЦИЯ НА EMCDDA ОТНОСНО НОВИТЕ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА В ЕВРОПА


2018-07-28 СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХЕПАТИТА


2018–07–26 НОВ ДОКЛАД ОТНОСНО НАМАЛЯВАНЕТО НА ВРЕДИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА


2018–07–24 НОВА ПУБЛИКАЦИЯ: ПРЕВЕНЦИЯ НА КРЪВНОПРЕНОСИМИТЕ ИНФЕКЦИИ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА


2018-07-06 ШОТЛАНДИЯ РЕГИСТРИРА НАЙ-ВИСОКО НИВО НА СМЪРТНИ СЛУЧАИ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ В ЕВРОПА


2018-07-02 СВЕТОВЕН ДОКЛАД 2018: СЪСТОЯНИЕТО НА ПРОБЛЕМА С НАРКОТИЦИТЕ ПО СВЕТА


2018-06-28 СЕДМО ЕВРОПЕЙСКО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ СЕ ПРОВЕЖДА В ЛИСАБОН С РЕКОРДЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ

ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ В НФЦ

Обявена е процедура за избор на експерт на трудов договор в Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания и информация. За повече подробности виж в секция НОВИНИ.

О Б Я В И

ВАЖНО!

Екипът на НФЦ се опитва да Ви информира за актуални български и чуждестранни публикации и тематични издания в областта на употребата и трафика на незаконни психоактивни вещества. Бихме искали да Ви запознаем с новата ни инициатива: Сега заинтересованите институции и лица могат да се запознаят с наличните издания и да направят ЗАЯВКА за тези от тях, които отговарят на техния интерес. Офертата е валидна до изчерпване на наличните публикации.

---------------------

НФЦ се обръща към всички експерти и институции, разполагащи с ценна и актуална статистическа информация и/или данни от проучвания по проблеми свързани с наркотиците да се свържат с екипа ни.

КАРТА В ПОМОЩ НА ТЪРСЕЩИТЕ ЛЕЧЕНИЕ

Търсещите лечение във връзка с употребата на наркотици в могат да ползват новата Карта на възможностите за лечение в България. Тя е част от дейността на НФЦ по развитие на индикатора "Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици" в сътрудничество с Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) и при изработването й е използвана информация от предишния Интернет каталог на лечението, както и такава, събирана в рамките на провежданото от НЦН проучване на търсенето и предлагането на лечение в България.


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.