2007-11-05 РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЩИНСКО НИВО

На 2 ноември 2007 г. в сградата на Национален център по наркомании с представители на ПИЦ и ОбСНВ се проведе работна среща на тема “Организиране на проучвания на общинско ниво”. В нея участниците бяха запознати с основните моменти и етапи при провеждане на изследвания за оценка на проблемно употребяващите наркотични вещества по метода CAPTURE-RECAPTURE, а също и такива сред учениците и общото население. Бяха разгледани общите организационни планове по бъдещите проекти и по-специално наличните възможности на всяка една от общините, необходимите средства и източниците на финансиране на отделните изследвания. Бе стартиран процесът на изграждане на взаимодействие между координаторите от Национален фокусен център за наркотици и наркомании и представителите на общините във Варна, Пловдив, Бургас, Плевен, Перник, Пазарджик, Видин, Монтана, Смолян, Благоевград, Шумен и София по подготовката и провеждането на бъдещите проучвания сред общото население, учениците и такива за оценка на проблемно употребяващите наркотични вещества по метода CAPTURE-RECAPTURE.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.