2008-03-06 НОВОТО ВЕЩЕСТВО BZP (1- бензилпиперазин) ДА БЪДЕ ПОСТАВЕНО ПОД КОНТРОЛ

На 03.03.2008 година Съветът на Европейския съюз взе решение да започне процедура по поставянето под контрол на новото стимулиращо вещество 1-бензилпиперазин (BZP) в рамките на последния етап от тристепенната процедура за мониторинг на появяващи се нови психоактивни вещества в Европейския съюз, в рамките на Системата за ранно предупреждение (EWS).

 

Решението се базира на данните от официално направената през 2007 година оценка на риска на BZP от Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) с участието на експерти от Европейската комисия, Европол и Европейската агенция по лекарствата (EMEA). Докладът от нея дава информация за здравния и социалния риск от употребата на веществото, както и за международния трафик и участието на организираната престъпност.

 

Решението на Съвета на Европейския съюз постановява следното: „поради стимулиращия му ефект, риска за здравето, липсата на медицинско приложение и като се следват необходимите предпазни мерки, съществува необходимост от поставянето на BZP под контрол”.

 

1-бензилпиперазин е психоактивно вещество от групата на пиперазините. Както амфетамините и метаамфетамините, той е стимулант на централната нервна система със сходни на тези вещества свойства, въпреки че е с по-малка сила на ефекта от тях (около 10 % от силата на d-амфетамин). Докато пиперазина като основно вещество е използван широко като противопаразитно лекарство във ветеринарната медицина, BZP никога не е употребяван с такава цел. Употребяващи веществото споделят за следните негативни реакции: повръщане, главоболие, стомашни болки/ гадене, тревожност, безсъние, промени в настроението и объркване - определени симптоми понякога продължават и до 24 часа.

 

(ИЗТОЧНИК: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МОНИТОРИНГ ЦЕНТЪР ЗА НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИ)


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.