2008-04-09 РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОБЯВАТА ЗА ЕКСПЕРТ

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с публикуваната обява за свободна позиция „Експерт” в Дирекция „Национален фокусен център за наркотици, наркомании, проучвания и информация” Ви уведомяваме, че на 07.04.2008 г. се събра Комисията, назначена със заповед на Директора на Националния център по наркомании, която извърши преглед на подадените документи.

Бяха разгледани 15 комплекта документи, подадени в посочения срок.

След разглеждане на документите и преценка на кандидатурите от гл.т. на тяхното съответствие с профила на търсения експерт Комисията реши:

 

Допуска до интервю следните кандидати (по реда на разглеждане):

 

 • Александър Андонов Георгиев.
 • Елеонора Магделинова Славчева.
 • Васил Евгениев Харизанов.
 • Десислава Георгиева Блажева.
 • Теодорина Петрова Милушева.
 • Ерхан Рамаданов Ахмедов.
 • Георги Александров Шопов.
 • Нина Станева Цолова.
  1.  

   От името на ръководствата на Национален център по наркомании и Национален фокусен център за наркотици и наркомании Комисията изразява благодарност на всички кандидати, проявили интерес и подали документи за кандидатстване за обявената позиция.

   Уведомяваме недопуснатите до интервю кандидати, че техните документи ще се съхраняват в базата данни на Националния център по наркомании и Националния фокусен център за наркотици и наркомании и при извършване на следващи подбори за свободни длъжности същите могат да бъдат предмет на разглеждане.

    


   София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

   тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
   факс: 02/ 831 30 79
   www.nfp-drugs.bg
   e-mail: office@nfp-drugs.bg

   София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

   тел.: +359 2 80 56 444
   факс: +359 2 954 12 11
   www.ncpha.government.bg
   e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
   Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.