2008-08-26 НФЦ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЕКСПЕРТ

Описание иизисквания:

Национален център по наркомании търси да назначи на безсрочен трудов договор експерт в Дирекция “Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания, информация” (www.nfp-drugs.bg). Работното място е свързано основно със събиране, обработване и анализиране на разнообразна информация по проблемите на разпространението и употребата на наркотични вещества, с координиране и подпомагане на този процес в определена социална сфера, с осъществяване на информационен обмен и връзки с обществеността и партньори. Изисквания към кандидатите: висше образование в областта на статистиката, социологията или други обществени науки; висока компютърна грамотност - Microsoft Office, Internet и др. (работа с програми за статистическа обработка на данни е предимство), владеене на английски език (владеенето и на друг чужд език е предимство). Наличието на трудов стаж в областта на социалните проучвания и/или в областта на администрирането и обработката на информация, опитът (подготовката) в участие в изследователски и информационни проекти са предимство.

 

Категория:

Здравеопазване, Научна дейност

 

Тип договор:

Пълен работен ден, постоянен

Необходими документи за кандидатстване:

Ø       молба;

Ø       мотивационно писмо;

Ø       автобиография – CV;

Ø       копия от документи и сертификати, удостоверяващи образователно, квалификационно ниво и други умения.

Документите се подават в секретариата на НЦН до 19.09.2008 г.

Адресът на НЦН е: София 1303, ул. “Пиротска” 117.

За допълнителна информация и контакти:

телефони: (02) 831 3079; 832 6137; 832 6136;

email: office@nfp-drugs.bg; office.nfp@mbox.bol.bg

www.nfp-drugs.bg


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.