2009-01-28 ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО НАЦИОНАЛНАТА МОНИТОРИНГОВА СИСТЕМА ЗА ТЪРСЕНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ

Във връзка с развитието на индикатора „Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици” и на Националната публична информационна система в областта на наркотиците, както и в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците и на задълженията на България към Европейската информационна система, Национален фокусен център за наркотици и наркомании въвежда нова интернет базирана електронна версия на Националната мониторингова информационна система по търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици в България (И-МИС). 
На 26-27 януари 2009 г. в Институт за следдипломна квалификация при УНСС се проведе обучителен семинар на тема „Развитие на Националната мониторингова система по търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици: използване на интернет ресурсите и работа в мрежата”. В него взеха участие представители на болнични и извънболнични звена и центрове от София Пловдив, Русе, Варна, Плевен, Ловеч, Бургас, Велико Търново, Враца, Габрово и Раднево. Лектори и обучители на семинара бяха г-н Милен Вучев, уеб дизайнер, програмен изпълнител на И-МИС, г-н Момчил Василев, директор на Националния фокусен център за наркотици и наркомании и г-н Александър Панайотов, координатор по развитието на И-МИС. Основна цел на семинара бе представянето на новата Интернет базирана електронна версия на И-МИС и практическото обучение на участниците за работа с тази система.
До края на 2009 г. е предвидено разширяване на обхвата на системата с включване на по-голям брой от болничните и извънболничните звена и центрове, а също и на медицинските служби към затворите, индивидуалните и групови практики за лечение на зависимости, както и дневните центрове и терапевтичните общности.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.