2009-03-26 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ ЗА АЛКОХОЛ И ДРУГИ НАРКОТИЦИ (ESPAD ’07)

На пресконференция, състояла се на 26 март 2009 г. в София (в Национален пресклуб София прес) бяха представени данни от сравнително международно изследване за употреба на цигари, алкохол и незаконни наркотици сред 15-16-годишни ученици в 35 европейски страни, включително и България. Организатори на пресконференцията бяха Национален фокусен център за наркотици и наркомании и Национален център по опазване на общественото здраве. Присъстваха представители на различни електронни, печатни и интернет базирани медии, както и експерти в областта на наркоманиите.

Г-жа Анина Чилева - Национален координатор на изследването, Национален център по опазване на общественото здраве представи от Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици ESPAD за 2007 година.

Директорът на Националния фокусен център за наркотици и наркомании Момчил Василев представи някои тенденции в употребата на психоактивни вещества сред учениците в България през последните осем години (по данни от ESPAD).

Накрая двамата представящи отговориха на въпроси на журналистите.

 

Интересуващите се могат да свалят от тук представянето на Момчил Василев и резюме на основния докрад ESPAD 07.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.