2009-06-09 ГОДИШНА ЕВРОПЕЙСКА СРЕЩА ЗА СИСТЕМАТА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От 4 до 5 юни 2009 г. в централата на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании в Лисабон, Португалия се състоя Деветата редовна годишна среща на националните координатори на страните от Европейския съюз по Системата за ранно предупреждение, свързана с нови видове психоактивни вещества. Срещата беше посветена на “Спайс” (SPICE), растителна смес, продавана като алтернатива на марихуаната, съдържаща множество растения, някои от които притежават известни психоактивни свойства.

Акцент на срещата беше и Съвместния годишен доклад на Европол и EMCDDA относно функционирането на Системата за ранно предупреждение през 2008 г. 

Интерес предизвика и презентацията на представителя на Унгария за някои растителни видове  с доказани психоактивни свойства.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.