2009-06-22 ПЕТА РЕДОВНА СРЕЩА НА РАБОТНАТА ГРУПА ПО СИСТЕМАТА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На 18.06.2009 г. се състоя петата редовна среща на работната група за Системата за ранно предупреждение (Early Warning System).  Тема на срещата бяха растителните смеси, продавни като легална алтернатива на марихуаната.

Беше направен кратък обзор на работата на Системата в България за 2008 г.

На членовете на групата официално беше представен създадения самостоятелен сайт на Системата за ранно предупреждение в България.

Обсъдиха се нови насоки за развитие и партньорство.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.