2009-11-05 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА EMCDDA ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ С НАРКОТИЦИТЕ В ЕВРОПА 2009 Г.

На 5 ноември 2009 година в пресклуб „София Прес” се състоя V Годишна експертна среща за представяне на годишния доклад за 2009 на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) относно състоянието на проблема с наркотиците в Европа и на актуални сравнителни данни за България. Организатор на събитието беше Национален фокусен център за наркотици и наркомании. На срещата присъстваха гости от Национален съвет по наркотичните вещества, Министерство на отбраната, Държавна агенция закрила на детето, Главна дирекция за борба с организираната престъпност към МВР, Столична община, Военномедицинска академия, МБАЛСМ "Пирогов", както и журналисти от над 15 медии в страната.

Г-н Момчил Василев, Директор на Национален фокусен център за наркотици и наркомании представи Годишен доклад 2009 г: Състояние на проблема с наркотиците в Европа, след което запозна аудиторията с Някои актуални данни за България в контекста на съпоставянето им с европейски факти и тенденции в областта на наркотиците 2009 година.

Оттук можете да свалите представянията на Европейския доклад и на българските национални сравнителни данни, поднесени на срещата от Момчил Василев, директор на Националния фокусен център за наркотици и наркомании!


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.