2010-03-11 ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЦИТЕ И ИНФОРМАЦИЯ”

Европейската комисия има удоволствието да Ви съобщи, че се открива процедура по кандидатстване с проекти за дейности по програма „ Превенция на наркотиците и информация”.

Предвидените средства за финансиране на дейности по тази програма са ? 4.189.300, т.е. два пъти по- големи от миналогодишните. Затова се очаква и по- голям брой кандидатстващи проекти.

Основните изисквания към проектите са:

Партньорство с поне две организации от страни членки на ЕС;
Продължителност на проектите - от 12 до 24 месеца.
Проектите трябва да стартират през първата половина на 2011 г.

Повече информация може да получите на адрес:

 http://ec.europa.eu/justice_home/funding/drugs/funding_drugs_en.htm

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИТЕ Е 28 АПРИЛ 2010 ГОДИНА!


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.