2010-04-21 EMCDDA ПУБЛИКУВА ТРУД НА ТЕМА: „НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА: МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ


Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) публикува обширен труд  на тема: „Намаляване на вретите от употребата на наркотични вещества: минало, настояще и бъдеще”.


(21.4.2010, Лисабон) Намаляването на вредите от употребата на наркотици вече е неразделна част от съвременната политика за наркотиците в Европа. Но според експерти това не винаги е било така. В новите научни трудове по темата, публикувани от EMCDDA, европейски и международни специалисти показват как въпросът за намаляване на вредите от употребата на наркотици да се развие от тема за дебат до водеща линия в европейската политика за наркотиците.

Авторите на труда в продлжение на две десетилетия са работили по темата и практиките, свързани с  намаляване вредите от употребата на наркотици в Европа и извън нея.

За повече информация посетете:

www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/harm-reduction

www.emcdda.europa.eu/about/press/news-releases

 


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.