ПЪРВИ ЮНИ- МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО.

Алкохолът и употребата на наркотици в различните им форми могат да имат влияние върху живота на децата. Конвенцията на Обединените нации за правата на детето гласи, че децата трябва да могат да изразят своите становища по всички въпроси, засягащи живота им. Целта на това издание е в бъдеще да се дава повече възможност на децата да се изказват, да се запознават с проблемите на наркотиците и алкохола.

В Европа около 60 000 деца вероятно живеят с хора, които са на лечение заради проблеми с наркотици. А на още много други родителите им не се лекуват.

 

Гласът на децата може да видите на: http://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/childrens-voices


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.