2010-07-01 РЕДОВНА СРЕЩА НА ЕКСПЕРТНАТА РАБОТНА ГРУПА КЪМ СИСТЕМАТА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

На срещата беше направен обзор на ситуацията с новите психоактивни вещества в Европа и България за 2009 г. с анализ на тенденциите за посочения период. Членовете на групата бяха запознати и с извършените дейности по Системата на национално равнище.

Информация беше поднесена както за актуалната ситуация в работата  на Системата така и за появата и развитието на нови тенденции при появяващите се дизайнерски наркотици.

На срещата бяха обсъдени и различни идеи за процедури относно поставянто на новите психоактивни вещества под контрол.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.