2010-10-28 РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МЕФЕДРОНА

На 20.10.2010 г. Съветът на Европейския съюз излезе с решение за поставянето на психоактивното вещество Мефедрон под контрол в цялата Европейска общност. По силата на това решение всяка страна-членка на ЕС трябва да предприеме необходимите стъпки в съответствие с националното си законодателство за включването на веществото в списъците на забранените вещества.

В България вече тече подобна национална процедура по включването на Мефедрон в списъка на забранените вещества към Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.

Мефедронът е синтетичен катинон, който предизвиква ефект, подобен на кокаина и екстази. Именно по тази причина е рекламиран като легален заместител на тези вещества от он-лайн търговци. Веществото притежава характеристики, които подтикват към злоупотреба и създават зависимост.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.