2011-05-11 ПРЕЗ 2010 ГОДИНА СА ОБЯВЕНИ 41 НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Това се съобщава в Годишния доклад за 2010 година, публикуван днес в Лисабон. Общо 41 нови психоактивни вещества са били официално съобщени за първи път на двете агенции през 2010 година. Това представлява най-голям брой вещества, докладвани в рамките на една година, значително повече от 2009 г. (24 вещества) и 2008 (13 вещества). Пълният списък на нотифицираните вещества, приложени към доклада, включва: синтетични канабиноиди, синтетични производни на утвърдени наркотици, както и вещество на растителна основа. Подробна информация може да намерите на адрес:  http://www.emcdda.europa.eu/news/home

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.