2011-10-14 РАБОТНА СРЕЩА: СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО РАЗВИТИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНДИКАТОР „СМЪРТНИ СЛУЧАИ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ”

На 14 октомври в сградата на Националния център по наркомании се състоя Работна среща на тема: Сътрудничество по развитието на европейския индикатор „Смъртни случаи, свързани с употребата на наркотици”

Организатор бе Национален фокусен център за наркотици, наркомании, проучвания и информация с помощта на Клиника по съдебна медицина и деонтология към УМБАЛ "Александровска" – ЕАД.

Момчил Василев, директор на НФЦ откри срещата и направи кратко въведение към темата за смъртите случаи, свързани с употребата на наркотици. Соня Чипева, експерт по DRD индикатора в НФЦ, запозна участниците с ангажиментите, които има Р България като член на ЕС, както и с основните задачи, дейности и проблеми, свързани с информационното осигуряване на ключовия индикатор.

д-р Александър Александров, гл.ас. в ЦСМД към УМБАЛ “Александровска” изнесе презентация, в която представи спецификата на проблемите, свързани с провеждането на аутопсии при предположения за употреба или злоупотреба на наркотични вещества като причина за настъпване на смърт в България.

Бяха дискутирани и проблемите, които НФЦ среща при осигуряване на достатъчна по обем информация с необходимото качество и степен на подробност относно оценката на смъртността, свързана с употребата на наркотици по причини на национално равнище.

Обсъдиха се възможностите и параметрите на сътрудничество по развитието на европейския индикатор „Смъртни случаи, свързани с употребата на наркотици (Drug Related Deaths)” в България – 2011.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.