2011-11-15 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРОБЛЕМА С НАРКОТИЦИТЕ В ЕВРОПА - 2011

На 15 ноември 2011 г. в 12,00 часа в голямата конферетна зала на Национален пресклуб “СОФИЯ ПРЕС” беше представен Годишният доклад относно състоянието на проблема с наркотиците в Европа за 2011 г., изготвен от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA).

Европейският доклад бе представен от Фредерик Денекер, координатор на Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX) към Европейския мониторинг център за нарктици и наркомании, а данни за тенденциите в България бяха представени от г-н Момчил Василев, Директор на Националния фокусен център.

Официални гости на събитието бяха г-н Фредерик Денекер, ЕЦМНН и г-жа Малина Едрева, представител на Столичния общински съвет.

Присъстваха и представители на повечето основни заитересувани институции, звена и неправителствени организации – Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на вътрешните работи (в т.ч. представители на Национална следствена служба, ГДБОП, КИАД, НИКК), Министерство на правоосъдието (ГДИН), Министерство на отбраната, Министерство на физическото възпитание и спорта, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция „Митници”, ЦКБППМН, Национален статистичеки институт, Национален център по опазване на общественото здраве, и др.

 

Информация относно всички материали по Годишния доклад, прессъобщения, услуги и събития е налична на:

www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report

 


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.