2011-12-16 IV ГОДИШНА РАБОТНА СРЕЩА ПО TDI

На 15.12.2011 г. НФЦ организира IV Годишна работна среща по индикатора „Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици” (TDI) на темаНационалната мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици – актуално състояние, проблеми и бъдещо развитие”.

Първата сесия бе посветена на практическа работа с новите участници  в системата за търсене на лечение.

По време на втората сесия Г-н Александър Панайотов, експерт в НФЦ и координатор по TDI, представи актуалното състояние и развитие на индикатора в Република България, както и новия TDI протокол 3.0, който се предвижда да бъде прилаган от 2013 г.

На срещата бяха обсъдени проблемите, които сътрудниците срещат при предоставяне на данни за потърсилите лечение във връзка с употреба на наркотици в лечебните центрове на страната. Бяха набелязани някои промени, по отношение на интернет базираната електронна версия на Националната мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици в България (И-МИС). Въвеждането им се очаква да влезе в сила през 2012 г.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.