2012-01-10 ЕЦМНН ИЗДАДЕ 22-РИ БРОЙ ОТ ПОРЕДИЦАТА „НАРКОТИЦИТЕ ВЪВ ФОКУС”

Публикацията  описва някои практически и правни пречки, пред които са изправени държавите-членки.

Според Волфган Гьоц, Директор на ЕЦМНН държавите-членки се нуждаят от капацитет за бързо идентифициране и научен анализ на все-по разнообразните и сложни нови вещества, които се появяват на пазара. Техните механизми за ответни действия следва да бъдат оптимизирани с цел предприемане на ефективни и резултатни действия в защита на общественото здраве при минимални неблагоприятни последствия; контролът, осъществяван съгласно законодателството в областта на наркотиците, е един от начините за постигане на тази цел.

 

Изданието може да бъде изтеглено от подстраница ПУБЛИКАЦИИ


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.