2012-01-13 СЪСТОЯНИЕТО НА ПРОБЛЕМА С ХИВ СРЕД ИНЖЕКЦИОННО УПОТРЕБЯВАЩИТЕ НАРКОТИЦИ В ЕС

В отговор на информацията за увеличение на случаите на ХИВ сред инжекционно употребяващите наркотици в Гърция и Румъния, Европейската комисия поиска от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) през ноември 2011 г. да проведат проучване сред тяхната мрежа от фокусните центрове и  службите за наблюдение на разпространението на HIV, с цел да се проучи дали такова увеличение се случва в други страни. Оценката показа, че повечето европейски страни не съобщават за промени в скоростта на новодиагностицирани случаи на ХИВ и разпространението на ХИВ сред инжекционно употребяващите наркотици през 2011 г., но увеличения са регистрирани в шест държави. Съществува потенциален риск за повишаване случаите на ХИВ и бъдещи огнища в няколко страни.

Подробно може да се запознаете с данни от проучването на: http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index146510EN.html


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.