2012-02-27 REITOX АКАДЕМИЯ "РЕЗИДЕНТНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА УПОТРЕБЯВАЩИТЕ НАРКОТИЦИ В ЕВРОПА"

На 22 и 23 февруари 2012 г. в Лисабон (Португалия) се състоя REITOX Академия на тема “Резидентно лечение за употребяващите наркотици в Европа”. В нея взеха участие представители на страните от Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX).

Основната цел на Академията бе да бъдат подпомогнати националните фокал пойнти в написването на Задължителната тема („Резидентно лечение за употребяващите наркотици в Европа”) на Годишния доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите за 2012 г. Заедно с това вниманието бе насочено към обмяна на информация и знания между експертите от страните в областта на:

·         историята на резидентното лечение за употребяващите наркотици в Европа;

·         наличността на резидентни програми за лечение;

·         измерване на резултатите и мониторинг на прогреса на лечение;

·         начините за интегриране на резидентното лечение в системата на грижи за употребяващите наркотици;

·         идентифициране на примерите за добра практика, адресирани към нуждите на суб-групите пациенти на резидентно лечение (като млади хора, мигранти).

На Академията бе представен опита в резидентното лечение на Чехия, Дания, Австрия, Холандия и Гърция. В сформирани работни групи бяха обсъдени основните насоки, структурата и съдържанието на Задължителната тема.

Бяха приети някои промени  по дефинициите и основните насоки за попълване на Задължителната тема. Предвижда се събирането на данни във връзка с резидентното лечение във всяка страна от REITOX-мрежата да става по определен образец.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.