2012-03-07 СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПОЛИТИКАТА ПО НАРКОТИЦИТЕ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И БАЛКАНИТЕ

Първата среща за сътрудничество в областта на политиката по наркотиците в югоизточна Европа и Балканите беше проведена на 29 февруари и 1 март 2012 г. в Дубровник (Хърватия). Тя беше организирана по инициатива на словенското и хърватското правителства и със съдействието на Група Помпиду към Съвета на Европа, като следствие от Декларацията за засилване на международното сътрудничество между представителите на властта, работещи в областта на наркотиците в региона на югоизточна Европа, приета на конференцията на високо равнище, състояла се на 13 декември 2011 г. в Любляна.

В срещата взеха участие 22 представители от 10 държави от региона (Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватия, Черна гора, както и от Група Помпиду към Съвета на Европа. От българска страна участваха постоянният представител на страната ни в Група Помпиду д-р Емил Грашнов и ръководителят на Националния фокусен център Момчил Василев.

Целта на срещата беше да се подпомогне активно по-нататъшното развитие на сътрудничеството в областта на политиката по наркотиците в региона и да се засили диалога и обмена на знания и опит. В резултат следващата среща на EXASS Net ще бъде организирана на тема „Услуги по рехабилитация и реинтеграция” през септември 2012 г. в Загреб.

Повече информация бихте могли да намерите на сайта на Група Помпиду.

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.