2012-04-26 ДОКЛАД НА ЕВРОПОЛ РАЗГЛЕЖДА ВЛИЗАНЕТО НА ПАЗАРА НА НОВИТЕ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

ЕЦМНН и Европол публикуваха днес доклад за новите психоактивни вещества. В него се посочва, че през изминалата година в ЕС почти всяка седмица са откривани нови вещества. Общо 49 нови психоактивни вещества са официално оповестени за първи път през 2011 г. чрез Системата за ранно предупреждение (EWS). Това представлява най-големият брой нови вещества докладвани в рамките на една година, като през 2010 г. са отчетени 41, а през 2009 г. – 24 нови вещества.

Подробно може да се запознаете с доклада на: www.emcdda.europa.eu/publications/implementation-reports


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.