2012-05-10 ГОДИШНИЯТ ДОКЛАД ПО ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ – 2011 ВЕЧЕ Е ДОСТЪПЕН

Годишният доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България – 2011 бе приет на първото редовно заседание на Националния съвет по наркотични вещества за тази година, състояло се на 09 април 2012 г. Докладът е  изготвен от Националния фокусен център за наркотици и наркомании с помощта на десетки колеги и приятели от почти всички  институции, свързани с проблема. Ще намерите връзка към него в Подстраница DOWNLOADS.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.