2012-05-30 СТЪПКА КЪМ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО НАРКОТИЦИТЕ - REITOX

На 29 май 2012 година в Лисабон, Португалия беше открита І-та REITOX седмица, организирана от Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA). В това мащабно и първо по рода си събитие участват представители от общо 45 държави – 26 страни-членки на ЕС (с изключение на Холандия), Норвегия, Хърватия и Турция като членки на EMCDDA, страни от бивша Югославия и Югоизточна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, БЮР Македония, Сърбия), страни от бившата ОНД (Азерббайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Русия, Украйна), съседни до европейския регион страни (Египет, Израел, Ливан, Мароко, Тунис). Една от основните цели на срещата е обмяна на опит и практика между страните, както и неофициално обсъждане на бъдещо сътрудничество и евентуално разширяване на мрежата за информация по наркотиците REITOX. От българска страна в срещата участва ръководителят на Българския Национален фокусен център. След приключване на срещата ще се проведе 46-та Редовна среща на ръководителите на национални фокусни центрове от страните-членки на ЕС.

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.