2012-07-09 СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОУЧВАНЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНЖЕКЦИОННО УПОТРЕБЯВАЩИ

На 19.06.2012 г. НФЦ организира среща във връзка с осъществяване на поредно проучване на поведенчески характеристики на инжекционно употребяващи наркотични вещества. Проектът обхваща представително социологическо проучване чрез въпросник сред приблизително 1000 лица. Основни участници в срещата бяха представители на програмите за намаляване на здравните щети в България. По време на срещата бяха представени данни от проведено проучване 2010 г.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.