2012-07-12 РАБОТНА СРЕЩА ЗА РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИЯ ИНДИКАТОР „СМЪРТНИ СЛУЧАИ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ (DRUG RELATED DEATHS)”

На 12 юли в сградата на Национален център по наркомании се проведе поредната работна среща на Работната група към Национален фокусен център за развитие на ключовия индикатор „Смъртни случаи, свързани с употребата на наркотици. Участие в нея взеха представители на Клиника по съдебна медицина и деонтология – София, Национален център по обществено здраве и анализи , Национален статистически институт и Министерство на здравеопазването.

Срещата бе открита от Директора на НФЦ - г-н Момчил Василев, който запозна участниците с осъществените през 2011 г. дейности, свързани с информационното осигуряване на ключовия индикатор.

Момчил Василев и Соня Чипева (експерт в НФЦ) представиха основните проблеми и идеи за развитие на индикатора.

На срещата бяха обсъдени възможностите за по-подробно описание на причината за настъпване на смъртта в съобщението за смърт, възможностите за съдействие от страна на ЦСМП при събиране на необходимата информация и провеждане на необходимите емпирични изследвания, възможностите за получаване на данни за смъртни случаи от НЦОЗА, въвеждането на референтни дози за основни наркотични вещества и комбинации от такива, при които настъпва летален изход, т.е. референтни дози, при които като причина за настъпилата смърт може да се приеме „отравяне със свръх доза”, както и създаване на специализирано звено към ЦСМД-София за химически анализ на биологични проби от аутопсии и заключения относно причината за смърт при смъртни случаи, свързани с употреба на наркотици.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.