2012-08-10 ЕЦМНН ПУБЛИКУВА РЪКОВОДСТВО ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ

Насоки за оценка на дейностите по превенция на употребата на психоактивни вещества: Наръчник за работещи в областта на превенцията (второ издание)

За първи път през 1998 г. ЕЦМНН публикува насоки за оценка на дейностите по превенция на употребата на наркотични вещества, за да отговори на проблемите, посочени от работещи в областта на превенцията и политици.

Настоящото издание е актуализирана версия на оригиналните насоки на ЕЦМНН, съдържащо нови методи, концепции и примери за наличните в момента превантивни интервенции.

Заинтересованите лица и институции могат да се запознаят подробно с английския вариант на изданието на: http://www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/prevention_update


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.