2012-10-16 ЕЦМНН ПРЕДСТАВЯ ВИЖДАНИЯ ЗА СОЦИАЛНАТА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА УПОТРЕБЯВАЩИТЕ НАРКОТИЦИ

Всяка година над 1 милион употребяващи наркотици в ЕС получават лечение във връзка с употреба на наркотици. Това показва, че от 1990 г. достъпа до лечение е приоритет на политиката за борба с наркотиците. Докато лечението играе значителна роля в подпомагане на употребяващите, има опасения, че крайното им включване в обществото често се пренебрегва.

Тази "дупка" днес се засяга в ново проучване на  ЕЦМНН: Социална реинтеграция и заетост: факти и интервенции за употребяващите наркотици на лечение.

Може да се запознаете с публикацията на: www.emcdda.europa.eu/publications/insights/social-reintegration

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.