2012-11-02 ШЕСТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА УПОТРЕБАТА И ЗЛОУПОТРЕБАТА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

На 30-31 октомври 2012 г. в гр. Стара Загора се проведе VI Национална среща по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Организатори бяха секретариата на Националния съвет по наркотични вещества и Национален център по наркомании със съдействието на Общинския съвет по наркотичните вещества – Стара Загора с участници Общински съвети по наркотичните вещества и Превантивно - информационни центрове.  Срещата беше открита от Иванка Сотирова – Зам. кмет, Стара Загора и Емил Христов – Председател общински съвет, Стара Загора. Момчил Василев – Директор Национален фокусен център и Антония Банчева – Старши експерт в Национален фокусен център представиха обобщени данни в областта на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Елмира Нешева – Старши експерт в Национален център по наркомании представи презентация на тема „Превантивни кампании – планиране, реализация, ефективност”, както и „Превенция на средата. Превенция в общността”. Кремена Йонева – Експерт в Национален център по наркомании представи презентация на тема „Специфика на работа с деца и юноши с вредна употреба и зависимост към ПАВ”.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.