2013-04-19 ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА СРЕД МАЛЦИНСТВЕНИ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ

Темата на най-новата публикация на ЕМЦНН е свързана с реализираните дейности в областта на превенцията на употребата на наркотици сред малцинствени етнически групи. Изданието съдържа резултати от проведено проучване по темата сред 29 европейски страни, реализирано чрез въпросник. Изданието е достъпно на:

http://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/prevention-minority-ethnic-populations


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.