2013-05-29 НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА РАБОТНА ГРУПА ПО ИНДИКАТОРА „ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ“

На 29 май 2013 г. в сградата на НЦН се състоя първата среща на експертната работна група по ключовия европейски индикатор „Инфекциозни заболявания, свързани с употребата на наркотици“. В работната група взеха участие представители на НЦОЗА, Сдружение „Адаптация“, Сдружение „Доза обич“, Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ и Дирекция „Обществено здраве и управление на специализирани донорски програми“ към МЗ.

Срещата бе открита от Момчил Василев, Директор на НФЦ, който запозна присъстващите експерти с целта на работната група, а именно повишаване ефективността и експертния капацитет на Националния фокусен център при развитието на ключовия индикатор. Представяне на данни за актуалната ситуация по отношение на инфекциозните заболявания, свързани с употребата на наркотици.

Г-жа Виолета Богданова, координатор на индикатора, изложи накратко целите на индикатора, а именно:

Събиране на данни за степента на разпространение на инфекциозни заболявания сред инжекционно употребяващи наркотици , основно– ХИВ, Хепатит В и С.

данните се събират сред хора, които са употребявали инжекционно наркотици поне веднъж през последните 12 месеца и резултатите се съобщават през текущата година. Много често в практиката се събират данни и от хора, които са инжектирали наркотици поне веднъж в живота. Данните се събират чрез проучвания сред инжекционно употребяващи наркотици и тестуване на ИУН. събират се данни от поставените диагнози и от известия за епидемиологичната ситуация.

В Европейски мащаб по индикатора се събират данни не само за ХИВ/СПИН, Хепатит В и Хепатит С, но и за антракс (остра инфекциозна болест, която се характеризира с тежка интоксикация и образуване на специфична пустула на кожата или лигавиците при кожната форма, с развитие на възпалително-хеморагични изменения в белите дробове при белодробната форма или червата при чревната форма); ботулизъм (причинява се от токсин, произвеждан от бактерията Clostridium botulinum, който въздейства върху нервната система и ако заболяването не се лекува, може да причини парализа и спиране на дишането); сепсис и абцеси в следствие на стафилококови инфекции.

По индикатора се събират данни не само за разпространението, но и за рисковото поведение на инжекционно употребяващите наркотици.

От работната група бяха дискутирани основните проблеми в областта на събирането на данни за инфекциозни заболявания (основно Хепатити В и С и ХИВ/СПИН)

Предвижда се експертната работна група да има най-малко една среща на година.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.