2013-06-24 ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И НАРКОМАНИЯ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Изданието съдържа статии на експертите участвали в международната конференция по въпросите свързани с психичното здраве и наркоманията в местата за лишаване от свобода. Конференцията е проведена в Букурещ на 27-28 февруари 2013 г. Статиите поместени в публикацията отразяват основните заключения и аргументи на експертите участвали в конференцията. Можете да прочетете цялата публикация, като посетите линка: http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/Source/Publications/MentalHealth-2013-dlv.pdf

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.