2013-06-24 ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ФОРУМ ЗА НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, 27-28 ЮНИ 2013 Г., ЛИСАБОН

Водещи европейски и международни специалисти ще се срещнат в Лисабон на 27-28 юни, за да направят преглед на глобалния феномен "нови психоактивни вещества". Третият международен мултидисциплинарен форум за нови психоактивни вещества, организиран от EMCDDA, в сътрудничество с Европол, ще събере над 100 участници от повече от 40 държави.

http://www.emcdda.europa.eu/news/2013/9

http://www.emcdda.europa.eu/events/2013/new-drugs-forum


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.