2013-07-01 КАКВО Е REITOX? КАК РАБОТИ? КАК E ВЪЗМОЖНА СРАВНИМОСТТА НА ДАННИ СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ В ЦЯЛА ЕВРОПА?

Интервю с ръководителя на Европейската мрежа в областта на наркоманиите и ръководителите на Фокусните центрове на България, Германия, Португалия и Швеция.

http://www.youtube.com/watch?v=dMdOoKOjWPQ&feature=youtu.be

Една от основните задачи на Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) е събирането, анализирането и представянето на данни в областта на наркотиците и наркоманиите. За изпълнението на тази задача EMCDDA координира мрежа от Национални фокусни центрове (National Focal Points), изградени в 28-те страни-членки на ЕС, Норвегия и Турция. В своята съвкупност тези звена за събиране и обмен на информация формират REITOX, което означава Европейска информационна мрежа в областта на наркоманиите. Тази човешка и компютърна мрежа свързва националните информационни системи на 28-те страни-членки на ЕС, Норвегия и Турция и техните основни партньори с EMCDDA. REITOX играе ролята на практически инструмент за събирането и обменянето на данни и информация.

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.