2013-07-05 НАШАТА АНКЕТА

През месец февруари 2013 година публикувахме анкета с въпрос „За” или „Против” провеждането на национален референдум за тютюнопушенето. Към 01 юли 2013 година има регистрирани 106 отговора, като 65,1% (69 гласа) са за провеждане на такъв референдум. Повече от 1/4 или 33% не одобряват провеждането на национален референдум по този въпрос и 2 гласа (1,9%) посочват, че не могат да преценят. В България дейностите за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол се изпълняват съгласно Закона за здравето. Отново напомняме, че с изменение на Закона за здравето от 1-ви юни 2012 година е въведена пълна забрана за тютюнопушене в закрити обществени места, както и на някои открити обществени места. Целта на забраната е опазване на общественото здраве. Приблизително една година (в края на месец май 2013 г.) след приемането на изменението в парламента беше внесен проектозакон за изменение на Закона за здравето, за отпадне на забраната за пушене в закрити обществени места.

НФЦ благодари на всички участвали в анкетата!

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.