2013-07-18 РЕДОВНА ГОДИШНА ЕКСПЕРТНА СРЕЩА ПО РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Срещата бе открита от г-н Момчил Василев, Директор на НФЦ, който представи състоянието на Националната система през последните години, както и проблеми по отношение нейното развитие.

Йорданка Стойнева, експерт към НФЦ, представи основните теми, дискутирани по време на Редовната годишна експертна среща за нови психоактивни вещества, състояла се на 27-28 юни 2013 г. в Лисабон, Португалия. След това запозна участниците с тенденциите за 2012 г. и първото полугодие на 2013 г. в България по отношение на идентифицираните нови вещества на територията на страната.

Момчил Василев представи употребата на нови психоактивни вещества сред учениците в страната през 2011 и 2012 г. както и тенденциите по отношение броя и количеството на идентифицираните нови психоактивни вещества в България в периода 2007-2012 г.

Атанас Руньов, външен експерт към НФЦ, представи база-данни, в която са класифицирани по вид всички случаи на идентифициране на нови психоактивни вещества в периода 2007-2012 г. в България, тяхното наименование, ефекти, количество и др.

Участниците в срещата обсъдиха слабостите в Системата, обсъдени бяха възможностите за подобряване обмена на информация между отделните институции и експерти работещи в областта.

Обсъдени бяха и възможности за развитие на специализирания сайт на Системата за ранно педупреждение – www.ews-nfp.bg .

 


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.