2013-10-23 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР „ЖИВА – НАСОКА В ЖИВОТА“

На 22 октомври 2013 г. в София официално бе открит Дневен център „ЖИВА – насока в живота“. Това е първата българска структура за лечение на зависимости по модела Change & Grow – част от глобалната мрежа от терапевтично-рехабилитационни центрове Villa Ramadas International Treatment Centre. На откриването присъства г-н Едуардо Де Силва – създател на концепцията Change & Grow, собственик на Терапевтичен център Villa Ramadas. Ритуалът по освещаването на дневния център изпълни лично Отец Иван от Нови хан.

„ЖИВА – насока в живота“ работи с мъже и жени, навършили 18 години, с употреба на алкохол, легални и нелегални наркотици. Новият терапевтичен рехабилитационен център прилага вече утвърдения модел Change & Grow, който използва различни психологически направления в лечението на зависимостите и чиято цел е дългосрочно възстановяване  на клиента и реинтеграцията му в семейството и обществото.

За повече информация: www.jiva.bg


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.