2013-11-22 VI НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА ПО TDI

На 21 ноември 2013 г. в Национален център по наркомании се проведе VI Национална работна среща по индикатора „Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици“ (TDI). Тя бе разделена на две части. В началото се проведе заседание на Експертна работна група по TDI към Национален фокусен център за наркотици и наркомании (НФЦ), след което събитието продължи с работна среща със сътрудниците по TDI.

Експертната работна група по TDI се събира един път в годината на редовно заседание и в определени случаи при наличие на важна предстояща задача. Тази година темата бе насочена към разглеждане на основните дефиниции по TDI и дефиниране на типовете центрове за лечение на наркомании в България с оглед по-точното и обхватно докладване на данни по TDI на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA). След проведената дискусия се взе решение групата да се събере още веднъж на 03 декември 2013 г., когато да се вземе решение за точната класификация на типовете лечебни центрове.

На редовната среща със сътрудниците по TDI бе представено актуалното състояние на индикатора за България, а също и Проекта за разпространение на лечението, свързано с употребата на наркотици в Европа, в който нашата страна ще се включи от следващата година. Бяха обсъдени проблемите, които срещат сътрудниците при попълване на случаите в Системата за търсене на лечение и набелязани следващите необходими стъпки за развитие на индикатора.

 

Актуално състояние и развитие на TDI в Европа

 

Актуално състояние и развитие на TDI в България

 

Проект за разпространение на лечението в Европа

 


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.