2013-12-21 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ В ГРАД КЪРДЖАЛИ

На 19 декември 2013 г. екип на Национален фокусен център за наркотици и наркомании (НФЦ) представи резултатите от проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи сред учениците от 9 до 12 клас в град Кърджали, проведено в периода май-юни 2013 г. На събитието, което се проведе в сградата на Бизнес инкубатора на града, присъстваха представители на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – гр. Кърджали, които дейно участваха при осъществяването на проекта, а също и журналисти. Проучването бе реализирано с методическата подкрепа на НФЦ, като бяха анкетирани общо 1452 ученици от 13 училища в града.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.