2014-02-07 18 СМЪРТНИ СЛУЧАЯ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА p-methyl-4-methylaminorex

Националният фокусен център на Обединеното кралство съобщи за 18 смъртни случая, свързани с употреба на p-methyl-4-methylaminorex, в комбинация с други вещества. Смъртните случаи са настъпили между юни и декември 2013 г. в Северна Ирландия. В доклада към тези случаи се споменава за идентифициран p-methyl-4-methylaminorex в иззети таблетки с лого череши (357 таблетки , 3 случая) и кръст (91 таблетки, 1 случай), иззети между юни и август 2013 г., също в Северна Ирландия. Следствените органи на Обединеното кралство отбелязват, че веществото се употребява в комбинация с други наркотици, като кокаин, екстази, заместени катинони , диазепам, канабис и др., обикновено по време на „хаус партита“. Употребата на p-methyl-4-methylaminorex води до превъзбуда, прегряване, проблеми с дишането, спиране на сърдечната дейност. Първият сигнал за смъртни случаи, свързан с това вещество е получен през октомври 2013 след доклад от Националния фокусен център на Унгария, в който се съобщава за 8 смъртни случая, вероятно причинени от p-methyl-4-methylaminorex в комбинация с други вещества (? - PVP , алпразолам, мефедрон). p-methyl-4-methylaminorex е идентифициран и в други страни. Към момента в Национален фокусен център не е постъпила информация относно залавяния на веществото на територията на Република България.

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.