2014-03-20 СМЪРТНИ СЛУЧАИ В ШВЕЦИЯ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА НОВОТО ПСИХОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО MT-45

MT -45 представлява синтетичен опиоид, със сходно на морфина въздействие. Националният съвет по Съдебна медицина на Швеция е установил, че причината за смъртта на 11 души е употреба на MT -45. При един от случаите (мъж, роден през 1993 г.) е установено, че причината за смъртта е MT -45. В кръвта на останалите десет жертви е открито наличие на MT - 45 заедно с други вещества. Жертвите са мъже на възраст 18-36. Съобщава се и за две тежки интоксикации и интензивно лечение във връзка с употреба на веществото.

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.