2014-03-21 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРОБЛЕМА С НАРКОТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ - 2013

На 21 март 2014 г. в конферетната зала на Национален пресклуб БТА се проведе ІХ Годишна експертна среща за представяне на Годишния национален доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България за 2013 г. (данни за 2012 г.), изготвен от Националния фокусен център за наркотици и наркомании (НФЦ) с подкрепата и санкцията на Националния съвет по наркотичните вещества (НСНВ). Срещата бе организирана от НФЦ. Поканени бяха експерти от основните заинтересувани институции, звена и неправителствени организации, партньори при изготвянето на доклада, както и представители на медиите. Годишният доклад бе представен от директора на Национален фокусен център за наркотици и наркомании Момчил Василев, който представи някои актуални данни за България в контекста на съпоставянето им с европейски факти и тенденции в областта на наркотиците. 

Презентация на г-н Василев


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.