2014-03-24 ОПАСНИ СИНТЕТИЧНИ НАРКОТИЦИ НА ПАЗАРА НА ЕС

Европол и ЕЦМНН предупреждават за смъртни случаи и тежки последици от употребата на 4,4'-DMAR, както и за таблетки екстази с опасно високи нива на MDMA. С употребата на 4,4'-DMAR (para-methyl derivative на 4-methylaminorex) са свързани 18 смъртни случая в Обединеното кралство и осем в Унгария през 2013 година. За първи път веществото е идентифицирано през 2012 г. и не е поставено под контрол в държавите-членки на ЕС. 4,4'-DMAR се среща също под наименованията: „4-methyl-euphoria“, „4-methyl-U4Euh“, „4-M-4-MAR“, „4,4-dimethylaminorex“ или „Serotoni“. Освен в Обединеното Кралство и Унгария, веществото е било идентифицирано в Дания, Финландия, Унгария, Холандия, Швеция. Употребата на други психоактивни вещества в комбинация с 4,4'-DMAR се посочва като основна причина за повечето смъртни случаи. Докладвани са редица нежелани последици, свързани с 4,4 '- DMAR: възбуда, хипертермия, проблеми с дишането, спиране на сърдечната дейност. 4,4 '- DMAR се среща под формата на прах и във вид на таблетки с различни емблеми, цветове и форми. Второто предупреждение е свързано с таблетки екстази, в които са открити опасно високи нива на MDMA ( 3,4 - methylenedioxymethylamphetamine ). Таблетките са засечени в Белгия, Холандия, Швейцария и Обединеното кралство. Потенциално токсичните нива на MDMA могат да доведат до сериозно увреждане, вече има информация за смъртни случаи в Холандия и Обединеното кралство. Екстази таблетките в ЕС обикновено съдържат между 60 и 100 мг MDMA (2012 г.). В момента обаче се срещат таблетки, съдържащи между 150 и 200 мг, дори 240 мг. Според Оценка на заплахата от тежката и организирана престъпност‘2013 г. на Европол (SOCTA) и доклад за 2013 г. на ЕС по отношение пазара на наркотици, Белгия и Холандия остават центрове за производство на синтетични наркотици в ЕС и също са сред онези държави-членки, най-силно засегнати от неотдавнашното „възраждане“ на MDMA.

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.