2014-05-27 НАРКОТИЦИТЕ НА ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР – АНАЛИЗ НА EMCDDA, 2014 Г.

Проблемът с наркотиците в Европа се усложнява все повече предвид възникващите нови предизвикателства, които пораждат опасения за общественото здраве. Това гласи Европейският доклад за наркотиците 2014 г.: Тенденции и развития, представен днес от агенцията на ЕС по наркотиците (EMCDDA) в Лисабон. В своя годишен анализ на проблема с наркотиците агенцията за пореден път описва като цяло стабилна ситуация, характеризираща се с някои положителни признаци, що се отнася до по-традиционните наркотици. В техен противовес обаче се оформят нови заплахи, породени от синтетичните наркотици, в това число стимуланти, нови психоактивни вещества и лекарствени продукти, които заемат все по-отявлено място на променящия се европейски пазар на наркотиците.

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.