2014-12-12 VII НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА ПО TDI

На 11 декември 2014 г. в София се проведе VII Национална експертна среща по индикатора Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици" (TDI). В нея взеха участие сътрудници на Националната мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици от София, Пловдив, Враца, Русе, Плевен и Ловеч. От Национален фокусен център за наркотици и наркомании водещ на събитието бе Александър Панайотов, координатор на TDI за България.

На срещата бе представено актуалното състояние на индикатора за Европа и България, както и някои възможности за оптимизиране на събирането на данни за клиентите търсещи лечение във връзка с употреба на наркотици в България. Също така бяха обсъдени някои предложения за развитие на Интернет базираната електронна версия на системата за търсене на лечение.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.