2015-03-09 НОВИТЕ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА В ЕС - ДОКЛАД НА ЕЦМНН

(03.09.2015, ЛИСАБОН / ВИЕНА) През 2014 г. в Системата за ранно предупреждение на ЕС (EWS) са съобщени общо 101 нови вещества (средно по две на седмица). Тези данни показват продължаваща тенденция за нарастване на броя на веществата, идентифицирани в рамките на една година (81 през 2013 г., 74 през 2012 г.). Общият брой на наблюдаваните от ЕЦМНН е над 450, като повече от половината са идентифицирани само в последните три години. Докладът е публикуван и във връзка с откриването на 58-мата сесия на Комисията на ООН за наркотичните вещества (CND) във Виена, където ЕЦМНН участва заедно с делегацията на ЕС. Докладът се основава на анализ на информацията, предоставена от Системите за ранно предупреждение на 28-те държави-членки на ЕС, Турция и Норвегия. Основните групи вещества, идентифицирани за първи път през 2014 г. в ЕС са синтетичните катинони (31 вещества) и синтетичните канабиноиди (30 вещества) - съответно продавани като легални заместители на стимулантите и канабиса. Най-новите данни за изземвания сочат ръст на пазара нови вещества. Между 2008 г. и 2013 г., е имало седемкратно увеличение на броя на изземвания в цяла Европа. Почти 47 000 конфискации на нови вещества, възлизащи на повече от 3,1 тона, са били отчетени в Европа през 2013 г. Синтетичните канабиноиди представляват най-голямата група иззети вещества (21 000 конфискации; 1,6 тона), следвани от синтетичните катинони (11 000 конфискации; 1,1 тона). Много нови вещества се произвеждат в големи количества от химически компании, базирани извън Европа. Доставяни на нашия континент най-често чрез куриерски пратки, веществата се преработват, опаковат и продават на употребяващи. В допълнение към наблюдението на навлизащите на пазара нови вещества, Европейската система за ранно предупреждение идентифицира сигнали за сериозни вреди от употребата им и реагира при необходимост. През 2014 г. са издадени 16 предупреждения за общественото здраве (свързани основно със смъртни случаи и тежки интоксикации от употребата на синтетични опиати), както и 6 оценки на риска, извършени от разширения научен комитет на Агенцията. Докладът е достъпен на: www.emcdda.europa.eu/publications/2015/new-psychoactive-substances

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.