2015-04-15 ГОДИШЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА НАРКОТИЦИТЕ 2015

Какви са най-новите тенденции на пазара на наркотици и кои фактори ги определят? Какви на най-новите развития в областта на превенцията, лечението и политиките, свързани с употребата на наркотици? Колко вида нови наркотици са открити в Европа през последната година и какви са последствията за лицата, които ги употребяват? Тези и други въпроси ще бъдат разгледани от агенцията на ЕС по наркотиците (EMCDDA) на 4 юни 2015 г., когато ще излезе годишния преглед на положението с наркотиците в Европа.

Повече информация

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.