2015-06-26: МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗЛОУПОТРЕБАТА И НЕЛЕГАЛНИЯ ТРАФИК НА НАРКОТИЦИ

26 юни е Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. На този ден всички хора по света могат да изразят своята съпричастност и активна позиция в битката с разпространението на наркоманията. Датата е приета на Общото събрание на ООН през 1987 г. и изразява решителността на всички страни-членки да засилят действията си и сътрудничеството си за постигане на свят без наркотици.

Европейският център за борба с наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) публикува доклад „Европейските градове предлагат ценна гледна точка за новите тенденции при наркотиците“. Посочени са 10 европейски столици със специална стратегия по отношение на наркотиците: Берлин, Букурещ, Копенхаген, Хелзинки, Лисабон, Мадрид, Прага, Стокхолм, Виена и Варшава.

На днешния ден и в навечерието на срещата на върха на ООН за устойчиво развитие, Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) е избрала да обележи Световния ден под надслов "Направи здравето своя нова тръпка/страст в живота, а не наркотиците". UNODC стартира кампании за повишаване на осведомеността и напомня, че употребата на незаконни наркотици подкопава сигурността и развитието. Трябва да бъдат взети мерки, за гарантиране достъпа до лечение, както и да се насърчи по-доброто разбиране на употребата на наркотици като социално и здравно състояние, което изисква грижи, превенция и лечение.

Национален фокусен център предоставя кратка информация по различни теми, свързани с наркотиците:

отразяване на въпросите, свързани с наркотиците и наркоманиите в българските печатни издания;

разпространение на употребата на наркотици в ЕС и в България;

нови психоактивни вещества;

търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.